Nie zawiera mydła i wosku
Doskonały efekt mycia
Produkt przyjazny dla materiału
Przyjemny zapach przy zastosowaniu
Doskonałe właściwości transportowania brudu
Produkt certyfikowany Europejskim Znakiem Ekologicznym
Nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP

Obszar zastosowania
Produkt odpowiedni do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, np. zabezpieczonych, pokrytych powłoką ,
impregnowanych, po olejowaniu, po nawoskowaniu a także niezaimpregnowanych podłóg drewnianych oraz parkietów
gotowych i podłóg laminowanych. Można stosować także na wodoodpornych powierzchniach, przedmiotach i pokryciach
podłogowych oraz na podłogach zabezpieczonych powłoką.
Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. 1 doza
= 25 ml. Zbyt mokre mycie lub stojąca woda może spowodować uszkodzenie powierzchni drewna.
Normalne zabrudzenia
Mycie bieżące (mycie powierzchni podłogowych):
25 ml na 8 L zimnej wody.
Zanurzyć tkaninę mopa w roztworze roboczym, dobrze wycisnąć i umyć powierzchnię. Zużycie: 0,2 ml/m².
Do usuwania lekkich zabrudzeń wystarczy połowadozy.
Silne zabrudzenia
Mycie intensywne (maszynowe mycie na mokro):
50‒100 ml na 8 L zimnej wody. Zużycie: 0,7‒1,5 ml/m².

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Prawidłowe dozowanie
zmniejsza koszty i chroni środowisko. Tenzydy wyprodukowano na bazie surowców roślinnych. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Dodatkowe
informacje (w tym karta danych) znajdują się na stronie www.kiehl-group.com.
Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny 5–15%, środki rozpuszczalne w wodzie, barwniki, aromaty.
wartość pH (koncentratu) : ok. 9 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

KARTA CHARAKTERYSTYKI DO POBRANIA :

KOD PRODUCENTA j221802 6SZT W KARTONIE/1 L butelki dozujące