pH 0 – 5 odczyn kwaśny 

produktami o takiej skali ph usuniemy :

  • osady kamienne,

  • wapienne,

  • mydlane,

  • urynowe,

  • rdzę

  • zabrudzenie cementowe ( po budowlane )

 

pH 6 – 9 odczyn neutralny , obojętny, bardzo lekki odczyn kwaśny lub zasadowy

produktów o takiej skali ph, najczęściej używamy do codziennego sprzątania, nie mają dobrych właściwości usuwających kamień lub tłuszcz

 

pH 10 – 14 odczyn zasadowy

produktami o takiej skali ph usuniemy :

  • tłuste i oleiste zabrudzenia

  • smar

  • powłoki polimerowe

  • przypalenia

 

Szczególnie nowi pracownicy firm sprzątających, którzy są na froncie walki z zabrudzeniami czyli pracują w serwisie sprzątającym, mają problemy z rozróżnieniem definicji „zasady” i „kwasu”. Jest to dość ważne, aby można było skutecznie określić środek czyszczący, który może zostać zastosowany do danego typu zabrudzeń.

Kwasy i zasady nie takie straszne

Na początku należy dowiedzieć co determinuje czy dany produkt możemy zaliczyć do zasad czy kwasów. Jest to nic innego jak skala pH, która determinuje ilościowo kwasowość i zasadowość roztworów wodnych.  Wartości jakie przyjmowane są w skali pH to 0 do 14 przy czym wartość 7 to odczyn neutralny (czysta chemicznie woda).

Produkty o wartości pH poniżej 7 nazywamy kwasami. Im niższa jest wartość tym silniejszy jest kwas np. sok żołądkowy trawiący pokarm w ciele człowieka ma pH ok. 1,5 – 2. Środków kwasowych używamy do czyszczenia zabrudzeń po budowlanych, rdzy, kamienia moczowego (sanitariaty), osadów wapiennych czy rdzy.

Produkty o odczynie pH większym niż 7 nazywamy zasadami. Analogicznie jak w przypadku kwasów czym wartość jest większa tym zasada jest silniejsza np. mydło ma wartość 9 w skali pH. Środków o odczynie zasadowym używamy do usuwania białka, kleju, tłuszczów, smaru czy barwników.

pH ma znaczenie

Wartość pH ma ogromne znaczenie dla skutecznego usuwania zabrudzeń z czyszczonej powierzchni oraz ta sama wartość ma kluczowe znaczenie przy doborze produktu do czyszczonego materiału. Na przykład błędem było by użycie produktu o odczynie kwasowym do mycia posadzki wykonanej z marmuru (wapień). Powierzchnia uległa by zniszczeniu, tym samym narazilibyśmy się poniesienie dużych kosztów związanych z wymianą na nową posadzkę. Kwasy i zasady są obecne w każdy aspekcie naszego życia, nie tylko w środkach czystości.

Pamiętaj! Zawsze upewnij się jakiego produktu używasz, jaki ma odczyn oraz jaki materiał będzie czyszczony za pomocą przygotowanego roztworu. Lepiej dwa razy się zastanowić niż później ponieść dodatkowe koszty lub nieprzyjemność związane z nienależytym wykonaniem usługi lub zniszczeniem materiału. Na pewno przed przystąpieniem pierwszy raz do wykonywania swoich obowiązków, jesteście przeszkoleni przez Waszego przełożonego, który nie omieszka Wam o tym powiedzieć.

źródło : https://branzaczystosci.pl/pierwsze-kroki-czyli-zasady-i-kwasy/