CZYNNIKI MECHANICZNE = technika usuwania zabrudzenia

ŚRODKI CHEMICZNE = użyta chemia oraz odpowiednie stężenie

CZAS = czas działania środka chemicznego

TEMPERATURA = optymalna temperatura

 

  • Organizacja procesów czyszczenia, zgodnie z zasadą koła Sinner’a, pozwala na optymalizację kosztów z jednoczesnym osiągnięciem 100% efektu czyszczenia.
  • Cztery czynniki przedstawione na powyższym rysunku są od siebie ściśle zależne. 
  • Zmniejszenie lub zwiększenie jednego z w/w czynników wymaga kompensacji pozostałych.
  • Ustalenie optymalnej proporcji między nimi jest kluczowym zadaniem do osiągnięcia maksimum efektów przy niskich kosztach.
  • Ograniczenie kosztów jest możliwe przy użyciu profesjonalnej chemii, precyzyjnego dozowania, odpowiedniego sprzętu i technologii sprzątania.